EN    SK     
Námestie slobody č.6, 810 05 Bratislava 15          +421 2 5949 4753          info@arvd.gov.sk
             EN    SK

Vďaka fondom EÚ zmodernizujeme plavebné komory v Gabčíkove

TLAČOVÁ SPRÁVA:   Bratislava (8. novembra 2016) – Prevádzka vodnej dopravy po Dunaji bude plynulejšia a bez prekážok. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR získalo európsky grant na obnovu plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Zmluvu o finančnom príspevku vo výške viac ako 122 miliónov eur z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) už podpísal minister […]


National User Forum of FAIRway Danube project

Bratislava, Wednesday 27th April 2016 – Today the first User forum of the Project FAIRway Danube was held at the premises of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic. Project FAIRway Danube (July 2015 – June 2020) will significantly increase the knowledge about shallow sections of the Danube; furthermore, rehabilitation […]


Užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

Bratislava – Streda, 27. Apríl 2016 – Dnes sa v priestoroch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja konalo prvé užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube. Projekt FAIRway, počas svojho trvania (júl 2015 – jún 2020), výrazne zvýši poznatky o problematických miestach na vodnej ceste Dunaj a spracuje návrh úprav a opatrení na plavebnej dráhy tak, aby boli zabezpečené a stabilizované minimálne požadované […]


FAIRway Danube oficiálne zahájený

Brusel, utorok 9. februára 2016 – Dnes bola oficiálne zahájená iniciatíva FAIRway Danube v Bruseli. Od Júla 2015 do Júna 2020 – t.j. 5 rokov, bude tento projekt mapovať a poskytovať informácie o úzkych miestach Dunajskej vodnej cesty, čo bude premietnuté do optimálneho trasovania plavebnej dráhy a prijímaných rehabilitačných opatrení. V rámci FAIRway Danube úzko spolupracuje 6 európskych […]


FAIRway Danube – Národný “Kick-off” meeting

Národný kick-off meeting projektu FAIRway Danube, sa uskutočnil dňa 15. decembra 2015 o 10:00 v zasadačke č. 5 na 1. poschodí budovy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci tohto seminára, bol za širokej účasti odborníkov z oblasti vodnej dopravy, predstavený projekt FAIRway. Bližšie informácie sú dostupné v tlačovej správe.


FAIRway Danube

Screen Shot 2015-10-23 at 09.23.04

Ministri dopráv podunajských krajín odobrili 3. Decembra 2014 v Bruseli Hlavný plán údržby a obnovy plavebnej dráhy. Projekt „FAIRway“ , financovaný zo zdrojov EÚ,  transponuje tento plán do reálnej akcie, prekladá prvé kroky a v rovnakom čase pripravuje úplné rozmiestnenie „Master plánu“ pozdĺž celého Dunaja a jeho splavných prítokov. Obsah projektu Moderné, spoľahlivé a harmonizované informácie o plytkých úsekoch, o vodných hladinách, predpoveď […]


Projekt MreNa

Screen Shot 2015-10-23 at 09.21.37

Názov  projektu:    Štúdia uskutočniteľnosti „Rekreačná plavba po rieke Morava” (r.km 0,00 – r.km 69,30) Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD) v spolupráci s Úradom dolnorakúskej krajinskej vlády, St. Pölten, Oddelením vodného hospodárstva realizovala, práve ukončený, projekt MreNa, ktorý bol financovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Predmetom projektu bolo spracovanie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti […]


Ďalšie projekty...