EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Category: Novinky

Delimitácia rozpočtovej organizácie Agentúry rozvoja vodnej dopravy

V súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 284/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a […]


Ukončenie prípravných prác

Vodohospodárska výstavba ukončila na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo väčšinu prípravných prác potrebných pred začiatkom veľkej inovácie a modernizácie plavebných komôr   Vodné dielo Gabčíkovo, 18.09.2018   VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), zrealizovala pred začiatkom stavebných prác na projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ prípravnú fázu. V záujme zvýšenia bezpečnosti plavby odstránila najväčšie […]


2. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 05. Marca 2018 sa v Bratislave, hotel Radisson Blu, konalo 2. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Stretnutie nadväzovalo na 1. pracovné stretnutie uskutočnené dňa 12.07.2017. Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za zavádzanie a kontrolu administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave za účelom identifikovania administratívnych […]


Ďalšie projekty...