EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Danube Logistic Promotion Center

Hlavným účelom Danube Logistics Promotion Center (DLPC) na Slovensku je poskytnúť užitočné informácie a databázy pre rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy. Bude to spojovací bod medzi verejnými a súkromnými spoločnosťami v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy a zameria sa na:

  • informácie o dunajskej plavebnej dráhe
  • informácie o dunajských prístavoch a na slovenskom úseku rieky Dunaj
  • prepravné a zasielateľské spoločnosti
  • informácie o schémach financovania
  • informácie o sľubných trhoch pre logistiku Dunaja
  • podporu logistiky Dunaja

Úlohou DLPC ako kontaktného miesta je poskytnúť zainteresovaným stranám ľahko prístupný a ľahko dostupný prístup k informáciám pre zákazníkov a slúžiť ako ústredné kontaktné miesto na Slovensku. Danube Logistics Promotion Center bude organizovať workshopy a konferencie, v ktorých budú prezentované najnovšie výsledky. Bude fungovať v úzkej spolupráci s ostatnými podpornými centrami pre podunajskú logistiku pozdĺž Dunaja.