EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Dopravné a špedičné spoločnosti

Dopravné a špedičné spoločnosti


Informácie o prepravných a špedičných spoločnostiach

www.danube-logistics.info/the-blue-pages


Slovenská plavba a prístavy a.s.

Slovenská plavba a prístavy a.s. je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy, prekladu a skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi Severným a Čiernym morom.

http://www.spap.sk


Dunaj-sped s.r.o.

Hlavnou činnosťou spoločnosti  je medzinárodné zasielateľstvo (špedícia).

Spoločnosť sa špecializuje na oblasť riečnej nákladnej dopravy.

– Zabezpečuje prepravy sypkých, kusových ako aj nadrozmerných tovarov. 

– Takisto zabezpečuje aj výkony súvisiace s lodnou dopravou, t.j. zabezpečovanie prekládky tovarov z lodí do nákladných áut, železničných vagónov, a naopak, z áut a vagónov do lodí.

– Oblasťou  pôsobenia činnosti sú rieky Dunaj, Mohan, Rýn, Maas a Labe a prístavy na týchto riekach. Na týchto riekach sa nachádzajú aj námorné prístavy Rotterdam, Amsterdam, Antwerpy, Hamburg, Brémy, Constanta, Izmail, Reni, Braila, Galati, cez ktoré je možné spojenie do ďalších častí sveta námornou dopravou.

http://www.dunaj-sped.sk/sk/