EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Kontakty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Nám. Slobody 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
+421 2 5949 4111
obcan@mindop.sk

Kontaktný formulár