EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for september, 2017

ARVD sa zúčastnila 29. Plavebných dní

Agentúra rozvoja vodnej dopravy sa v dňoch 19.-21.9.2017 zúčastnila 29. Plavebných dní, ktoré sa konali v Patinciach pod záštitou Árpáda Érseka, ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Lászlóa Sólymosa, ministra životného prostredia Slovenskej republiky a Stanislava Fialíka, splnomocnenca vlády SR pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Hlavnými organizátormi podujatia boli Slovenský plavebný kongres […]


Ďalšie projekty...