EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for december, 2015

FAIRway Danube – Národný „Kick-off“ meeting

Národný kick-off meeting projektu FAIRway Danube, sa uskutočnil dňa 15. decembra 2015 o 10:00 v zasadačke č. 5 na 1. poschodí budovy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci tohto seminára, bol za širokej účasti odborníkov z oblasti vodnej dopravy, predstavený projekt FAIRway. Bližšie informácie sú dostupné v tlačovej správe.


Ďalšie projekty...