EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for marec, 2018

2. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 05. Marca 2018 sa v Bratislave, hotel Radisson Blu, konalo 2. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Stretnutie nadväzovalo na 1. pracovné stretnutie uskutočnené dňa 12.07.2017. Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za zavádzanie a kontrolu administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave za účelom identifikovania administratívnych […]


Ďalšie projekty...