EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for december, 2017

Úvodné stretnutie k projektu „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na vodnom toku Dunaj“

V pondelok 11.12.2017 sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu DaReM. Stretnutie sa uskutočnilo v hoteli SOREA Regia, v Kráľovskom údolí v Bratislave. Úvodného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva Životného Prostredia, Ministerstva Dopravy a Výstavby, Vodohospodárskej výstavby š.p., Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., Agentúry rozvoja vodnej dopravy, Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Verejných prístavov, Dunajskej komisie, Via Donau, Dopravného úradu, Bratislavského […]


Ďalší projekt na Dunaji podporila Európska komisia

Sedimenty zo zdrže Hrušov a jej okolia pomôže odstraňovať nový projekt „DaReM – Rehabilitačné opatrenia na rieke Dunaj“, ktorý bude spolufinancovaný z európskych peňazí. Prispeje k zabezpečeniu bezproblémovej medzinárodnej plavby po Dunaji. Dnes sa v Bratislave uskutočnilo úvodné a koordinačné stretnutie k projektu.   Cieľom projektu je rehabilitácia plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty, ktorá bola zanesená sedimentmi v dôsledku mimoriadnych povodňových udalostí. […]


Ďalšie projekty...