EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archív zverejnených výziev

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky „Dohľad nad stavbou plavidiel“ (zverejnené: 5.2.2018 – 12.2.2018)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky AM a JPP (zverejnené: 16.1.2018 – 23.1.2018)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – Počítačové zariadenia a spotrebný materiál (zverejnené: 15.11.2017 – 23.11.2017)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – Vyčkávacie miesta I.„Štúdia ochrany plavidiel pred účinkami vetra v blízkosti Vodného diela Gabčíkovo“ (zverejnené: 7.11.2017 – 15.11.2017)

Výzva na predloženie cenovej ponuky v prieskume trhu – Zabezpečenie poradenskej činnosti (zverejnené: 27.10.2017 – 7.11.2017)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – Konzultácie pre projekt RIS COMEX (zverejnené 19.9.2017 – 27.9.2017)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – právne služby (zverejnené 7.7.2017 – 13.7.2017)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – Web stránka (zverejnené: 17.5.2017 – 25.5.2017)

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – Zabezpečenie poradenskej činnosti (zverejnené 23.2.2017 – 2.3.2017)