EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 12. Júla 2017 sa v Bratislave, hotel Falkensteiner, konalo 1. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Zúčastnilo sa ho široké spektrum účastníkov ívatelia vodných ciest, zástupcovia národných orgánov verejnej správy ako aj zástupca z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za zavádzanie a kontrolu administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave.

V rámci programu prvého pracovného stretnutia bol účastníkom predstavený projekt DANTE a bola zosumarizovaná súčasná situácia v krajine týkajúca sa tematických oblastí, ktoré boli identifikované pre potreby projektu. Každá z tematických oblastí zlučuje súbor administratívnych procesov a procedúr vo vnútrozemskej vodnej doprave, za ktorých zavádzanie a kontrolu zodpovedá príslušný národný orgán verejnej správy. V následnej diskusii mali zúčastnení priestor vyjadriť sa k danej problematike, poukázať na nedostatky a navrhnúť ich riešenia.

Nadväzujúce pracovné stretnutie je plánované na jeseň v roku 2017.

1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE_1 1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE_2 1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE_3 1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE_4