EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy:

11.6.2018:

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – Propagačné materiály

 

Štúdia využitia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM:

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo VVO č. 112/2018 zo dňa 07.06.2018 pod ozn. 7902 – WYS:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/382519

 

Zakázky ARVD na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/11913

VO štúdie využitia sedimentov:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/377167