EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for september, 2018

Ukončenie prípravných prác

Vodohospodárska výstavba ukončila na ľavej plavebnej komore Vodného diela Gabčíkovo väčšinu prípravných prác potrebných pred začiatkom veľkej inovácie a modernizácie plavebných komôr   Vodné dielo Gabčíkovo, 18.09.2018   VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV, š. p.), zrealizovala pred začiatkom stavebných prác na projekte „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ prípravnú fázu. V záujme zvýšenia bezpečnosti plavby odstránila najväčšie […]


Ďalšie projekty...