EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for november, 2017

Novinky ohľadom veľkého projektu “Inovácie a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo” sa hostia dozvedeli na Koordinačnom stretnutí v Bratislave

Nové informácie ohľadom prebiehajúceho verejného obstarávania stavebných prác projektu „Inovácia a modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ (ďalej aj „Inovácia a modernizácia PLK VDG“), prezentácia aktuálneho stavu aktivít či plnenie akčného komunikačného plánu – aj tieto témy rezonovali počas Koordinačného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v rámci odbornej konferencie k 25. výročiu Vodného diela Gabčíkovo dňa 24. 10. 2017 v […]


Ďalšie projekty...