EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Archive for júl, 2017

1. pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE

Dňa 12. Júla 2017 sa v Bratislave, hotel Falkensteiner, konalo 1. Pracovné stretnutie riadiacich orgánov a užívateľov vodných ciest k projektu DANTE. Zúčastnilo sa ho široké spektrum účastníkov – užívatelia vodných ciest, zástupcovia národných orgánov verejnej správy ako aj zástupca z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Cieľom stretnutia bolo spojenie užívateľov vodných ciest s národnými orgánmi verejnej správy zodpovednými za […]


Ďalšie projekty...