EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Category: ViaDonau

FAIRway Danube

Ministri dopráv podunajských krajín odobrili 3. Decembra 2014 v Bruseli Hlavný plán údržby a obnovy plavebnej dráhy. Projekt „FAIRway“ , financovaný zo zdrojov EÚ,  transponuje tento plán do reálnej akcie, prekladá prvé kroky a v rovnakom čase pripravuje úplné rozmiestnenie „Master plánu“ pozdĺž celého Dunaja a jeho splavných prítokov. Obsah projektu Moderné, spoľahlivé a harmonizované informácie o plytkých úsekoch, o vodných hladinách, predpoveď […]


Ďalšie projekty...