EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Danube SKILLS – „Kick-off meeting“

interreg_danube_skills_icon

Konzorcium Danube SKILLS Vám s potešením oznamuje, že dňa 21. Februára 2017 v Bukurešti, hotel Capital Plaza, sa bude konať oficiálne otvorenie projektu.

Projekt vedený Rumunským námorným výcvikovým centrom (CERONAV – Romanian Maritime Training Centre), ktorý združuje celkovo 22 partnerov a pridružených strategických partnerov z 8 krajín spadajúcich do povodia Dunaja ako aj krajín nachádzajúcich sa mimo dunajského regiónu (Francúzsko, Belgicko, Nemecko) stanovil tieto hlavné ciele:

  • Vytvorenie verejných inštitúcií zodpovedných za plavebný výcvik a certifikáciu prispôsobenú implementácii spoločných európskych noriem;
  • Vytvorenie verejných inštitúcií zodpovedných za rozvoj dunajskej plavby prispôsobených na poskytovanie služieb, ktoré aktívne vyvolajú nárast modálneho podielu environmentálne priaznivej vnútrozemskej vodnej dopravy  po Dunaji a zastúpenie jednotného kontaktného miesta pre dunajskú logistiku;
  • Nastavenie spolupráce v oblasti budovania inštitucionálnej (= celoodvetvovej) kapacity z dôvodu zlepšenia právnej a politickej koncepcie propagácie kvalifikácie v oblasti plavby a dunajskej dopravy.

Podujatia sa zúčastní pôsobivý počet účastníkov a kľúčových rečníkov, vrátane zástupcov rumunského ministerstva dopravy, európskych riečnych komisií a príslušných organizácií a orgánov v rámci dunajského regiónu i mimo neho ako aj významných národných partnerov, ktorí prispejú k jeho úspešnému priebehu a následnej propagácii projektu v celej Európe.

Web: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/260