EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube

FAIRway-orezany

Bratislava – Streda, 27. Apríl 2016 – Dnes sa v priestoroch Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja konalo prvé užívateľské fórum k projektu FAIRway Danube.

Projekt FAIRway, počas svojho trvania (júl 2015 – jún 2020), výrazne zvýši poznatky o problematických miestach na vodnej ceste Dunaj a spracuje návrh úprav a opatrení na plavebnej dráhy tak, aby boli zabezpečené a stabilizované minimálne požadované parametre plavebnej dráhy. FAIRway Danube je realizovaný v spolupráci šiestich krajín: Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Bulharsko a Rumunsko, pod záštitou Výkonnej agentúry pre inovácie a siete (INEA) a Európskej komisie. Projekt je spolufinancovaný z nástroja CEF (Connecting Europe Facility).

DSC_0510

Na prvom užívateľskom fóre k projektu FAIRway Danube sa zúčastnilo široké spektrum odborníkov z oblasti vodnej dopravy, užívateľov vodnej cesty, prepravcov ako aj zástupcov z Ministerstva životného prostredia a z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Predmetom stretnutia bolo predstavenie aktivít projektu FAIRway Danube, jeho pokrokov od začiatku implementácie a plánovaných výsledkov v nadchádzajúcom období.

Zvláštny dôraz bol kladený na aktivity SR v projekte FAIRway Danube.

Agentúra rozvoja vodnej dopravy riadi aktivitu 6 – Dokumentácia pre vybrané budúce opatrenia, v ktorej sa zaoberá problematikou modernizácie plavebných komôr Gabčíkovo a prípravou splavnenia dolného Váhu.

Účastníci fóra boli oboznámení s vypracovanou predbežnou štúdiou uskutočniteľnosti modernizácie plavebných komôr Gabčíkova, ktorú Agentúra rozvoja vodnej dopravy vypracovala koncom roka 2015. Zároveň predstavila účastníkom problematiku splavnenia dolného Váhu a plánovanú štruktúru Štúdie realizovateľnosti splavnenia dolného Váhu. Prezentácie sú k dispozícii tu (Bäck, Polhorský, Možiešik, Cabadaj).

Stručný zápis k predmetnému stretnutiu je dostupný tu.

Screen Shot 2015-10-16 at 09.17.27