EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

FAIRway Danube

Screen Shot 2015-10-16 at 09.17.27

Ministri dopráv podunajských krajín odobrili 3. Decembra 2014 v Bruseli Hlavný plán údržby a obnovy plavebnej dráhy. Projekt „FAIRway“ , financovaný zo zdrojov EÚ,  transponuje tento plán do reálnej akcie, prekladá prvé kroky a v rovnakom čase pripravuje úplné rozmiestnenie „Master plánu“ pozdĺž celého Dunaja a jeho splavných prítokov.

Obsah projektu

Moderné, spoľahlivé a harmonizované informácie o plytkých úsekoch, o vodných hladinách, predpoveď vodných hladín by mala byť prístupná všade, po celej dĺžke Dunaja. Nie iba pre plánovanie dopravy po vodných cestách sú dôležité tieto informácie, ale aj pre údržbu, návrh riečnych meraní a preloženie (prekládka ) plavebnej dráhy . V priebehu projektu FAIRway orgány spravujúce vodné cesty budú implementovať nasledujúce aktivity:

– Vytvorenie koordinovaných národných harmonogramov a prehľad skúšobných aktivít za účelom implementácie Master Plánu

– Koordinované získanie  (technicky)  pokročilého vybavenia pre hydrologické služby (vodomerné stanice, meracie plavidla a pod. ).

– Realizácia a zhodnotenie skúšobných aktivít :

– základné údaje pre všetky kritické úseky,

– súvislá monitorovacia schéma pre plavebný status,

– harmonizovanie predpovedi vodných hladín,

– optimalizovaná prekládka plavebnej dráhy,

– Vytvoriť inovatívne prístupy

– Pripraviť potrebné dokumenty pre budúce projekty v rámci implementácie Master Plánu

Partneri projektu

FAIRway je implementovaný siedmimi projektovými partnermi:

viadonau (Austria),
ARVD – Waterborne Transport Development Agency (Slovakia)
OVF – Orszagos Vizugyi Foigazgatosag spolu s NIF – Nemezeti Infrastruktura Fejleszto Zrt. (Hungary), AVP – Agencija za vodne putove (Croatia),EAEMDR – Executive Agency for Exploration and Maintenance of the Danube River (Bulgaria),AFDJ – Administration of the Lower Danube (Romania), ACN – Administration of the Navigable Canals (Romania).

Kľúčové fakty

Trvanie projektu: 7/2015 – 6/2020

Rozpočet: EUR 23,4 Miliónov

Financovanie EU(CEF):  EUR 19,6 Miliónov