EN    SK     
Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava          +421 2 5949 4111          obcan@mindop.sk
             EN    SK

Projekt MreNa

Screen Shot 2015-10-16 at 09.18.21

Screen Shot 2015-10-08 at 11.12.28

Názov  projektu:   

Štúdia uskutočniteľnosti „Rekreačná plavba po rieke Morava” (r.km 0,00 – r.km 69,30)

Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ARVD) v spolupráci s Úradom dolnorakúskej krajinskej vlády, St. Pölten, Oddelením vodného hospodárstva realizovala, práve ukončený, projekt MreNa, ktorý bol financovaný prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Predmetom projektu bolo spracovanie komplexnej štúdie uskutočniteľnosti možností rekreačnej plavby po rieke Morava na rkm 0,000 až rkm 69,300, ktorá by podala reálne možnosti využitia rieky Morava pre „vodný turizmus“.

Bližšie informácie o stretnutí nájdete tu.